Säkerhetspolicy

Vilken typ av information samlar vi in?

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
  • Konto- och betalningsuppgifter

Varför behöver vi dessa uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Vikingen utför är för att kunna utföra vårat yrke. De finns flera skäl till att vi sparar och använder personuppgifter. Vissa av dem är rent juridiska andra är för att säkerställa att rätt information hamnar på rätt ställe.

Vilka delar vi personinformation med?

  • Handläggare
  • Kommuner
  • Journalhanteringsystem
  • Personal