Arbetsterapi

Leg arbetsterapeut utreder och bedömer aktivitetsrelaterade hinder och behov, utför arbetsterapeutisk utredning av mål, uppföljning och utvärdering för våra boende. Detta genom observation och intervju samt med väl beprövade undersöknings- och mätbara metoder. Funktionsbedömning görs utifrån personlig-ADL, instrumentell ADL, processfärdigheter och sociala interaktionsfärdigheter.

Arbetsterapeuten informerar, undervisar och handleder både boende och personal. Har motivations- och stödsamtal. Leder planerade aktiviteter individuellt eller i grupp.