Omvårdnad

Vikingens vårdhems grundstenar är

  • att ge ett värdigt bemötande
  • att få vara den man är
  • att bli sedd och bekräftad
  • att efter behov och önskan deltaga i anpassade aktiviteter
  • att få vara del i ett socialt sammanhang

Detta ger sammantaget att den boende får en mycket god omvårdnad, en anpassad rehabilitering samt möjlighet att förverkliga sina egna idéer.