Behandling

På Vikingens vårdhem sätter vi den boendes individuella behov i fokus. Individanpassning är en av grundstenarna i vårt arbete. En bedömning utförs av läkare, psykiatriker, sjuksköterska, arbetsterapeut, socioterapeut samt övrig vårdpersonal.  Därefter skapas en individuell vård- och behandlingsplan för varje individ, naturligtvis i samarbete med hemkommunen.