Personal

Maria Elbander


Maria har administrativt ledningsansvar och övergripande ansvar för verksamheten.

T: 073 540 2045
M: maria.elbander@vikingens-vardhem.se

Anna-Karin Kåbring


Anna-Karin förestår vården och säkerställer att verksamheten håller god kvalité både gällande boende och personal.

T: 073 560 0230
M: anna-karin.kabring@vikingens-vardhem.se

Anna Carlsson


Anna har tillsammans med verksamhetschef ett administrativt ledningsansvar och övergripande ansvar över verksamheten.

T: 073 385 9930
M: anna.carlsson@vikingens-vardhem.se

Sofhia Hultman


Sofhia utför arbetsterapeutiska utredningar/bedömingar och handleder vår personal i funktionsbevarande arbetssätt. Sofhia ansvarar för rehabilitering samt hjälpmedel.

T:
M: sofhia.hultman@vikingens-vardhem.se

Kent Olsson


Kent är första kontakten med oss vid ny placering.

T: 073 385 5747
M: kentolsson61@hotmail.com

Pauline Warselius


Pauline är medicinskt ansvarig läkare hos oss på Vikingen.


M: vikingen@vikingens-vardhem.se

Samuel Lindholm


Samuel utför neuropsykiatriska
utredningar


M: vikingen@vikingens-vardhem.se

Erika Elbander


Sköter administrativa uppgifter såsom ekonomi- och fakturafrågor.

T: 073 385 0757
M: ekonomi@vikingens-vardhem.se

Johanna Sinkkonen


Sköter administrativa uppgifter såsom ekonomi- och fakturafrågor.

T: 073 385 0757
M: ekonomi@vikingens-vardhem.se