Personal

Maria Elbander


Maria har administrativt ledningsansvar och övergripande ansvar för verksamheten.

T: 073-540 20 45
M: maria.elbander@vikingens-vardhem.se

Anna-Karin Kåbring


Anna-Karin förestår vården och säkerställer att verksamheten håller god kvalité både gällande boende och personal.

T: 073-560 02 30
M: anna-karin.kabring@vikingens-vardhem.se

Anna Carlsson


Anna har tillsammans med verksamhetschef ett administrativt ledningsansvar och övergripande ansvar över verksamheten.

T: 070-819 31 49
M: anna.carlsson@vikingens-vardhem.se

Sofhia Hultman


Sofhia utför arbetsterapeutiska utredningar/bedömingar och handleder vår personal i funktionsbevarande arbetssätt. Sofhia ansvarar för rehabilitering samt hjälpmedel.

T: 073-385 70 79
M: sofhia.hultman@vikingens-vardhem.se

Kent Olsson


Kent är första kontakten med oss vid ny placering.

T: 073-385 57 47
M: kentolsson61@hotmail.com

Pauline Warselius


Pauline är medicinskt ansvarig läkare hos oss på Vikingen.


M: vikingen@vikingens-vardhem.se

Samuel Lindholm


Leg. läkare och specialist i psykiatri.


M: vikingen@vikingens-vardhem.se

Erika Elbander


Sköter administrativa uppgifter såsom ekonomi- och fakturafrågor.

T: 073-385 07 57
M: ekonomi@vikingens-vardhem.se

Johanna Sinkkonen


Sköter administrativa uppgifter såsom ekonomi- och fakturafrågor.

T: 073-385 07 57
M: ekonomi@vikingens-vardhem.se