Målgrupp

Vikingens vårdhem tar emot vuxna män och kvinnor över 50 år med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar såsom:

  • Förvärvade hjärnskador
  • Korsakoffs sjukdom
  • Personlighetsstörningar
  • Dubbeldiagnoser
  • Ångestsyndrom
  • Depression
  • Psykiatriska och neuropsykiatriska funktionedsättningar